Personalistika a mzdy

 

Naše společnost Mauris nabízí personální služby a existuje již od roku 2015. Je licencovanou agenturou práce a disponuje povolením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke zprostředkování zaměstnání.

Je zaměřena na celou škálu profesí, od dělnických, přes administrativní, až po pozice v Top managementu.

Naši kandidáti nejsou jen životopisy v databázi, ale především jedinečné osobnosti a partneři při pohovorech.

Najdeme Vám podle Vašich požadavků přesně ty zaměstnance, které potřebujete, s potřebnou kvalifikací, praxí, vlastnostmi a vším ostatním co od nich požadujete.

 

Co nabízíme

 

návrh pracovních smluv

roční vyúčtování zálohové a srážkové daně

příprava podkladů pro kontroly příslušných úřadů a zatupování klienta při kontrolách

zpracování exekučních příkazů a insolvencí a komunikace s těmito institucemi

vystavení potvrzení pro jednotlivé úřady, banky, nebankoví organizace, aj.

zpracování výstupních dokumentů ukončených zaměstnanců

podání přihlášek a odhlášek zaměstnanců na příslušné úřady

zpracování ročního zúčtování daní zaměstnanců, vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech

zpracování evidenčních listů důchodového pojištění

zpracování měsíční ch přehledů pro ČSSZ a ZP a jejich podání

zpracování mezd zaměstnanců

A jaké jsou výhody našich služeb pro zákazníky?

 

Recruitment

Vyhledávání a výběr vhodných kandidátů na pracovní pozici je v dnešní době vysoce namáhavá a nákladná činnost, která si vyžaduje neustálou pozornost. Naše dlouholetá systematická práce na databázi uchazečů je předpokladem toho, že budete mít možnost vybrat si skutečně z těch nejvhodnějších kandidátů. Tisíce uchazečů z celé ČR, kteří jsou na trhu práce momentálně volní, a kteří se registrovali online na našich stránkách www.agenturaplus.cz, jsou Vám plně k dispozici. Naši personalisté, kteří mají letité zkušenosti s vyhledáváním zaměstnanců vyfiltrují desítky až stovky životopisů, udělají pohovory a k Vám na finální pohovor pošlou skutečně nejkvalitnější kandidáty. To znamená obrovskou úsporu časových i finančních nákladů pro zákazníka.

Personální outsourcing

Tato služba zákazníkovi vyřeší dočasné řešení nárůstu zakázek, např. sezonní výkyvy, dočasné neschopnosti kmenových zaměstnanců být přítomen v práci. Naši zaměstnanci jsou schopni nastoupit již do 24 pracovních hodin na zákazníkem objednané místo. Jsou proškoleni pro BOZP, zdravotně způsobilí pro výkon konkrétní práce, vybaveni pracovním oblečením a ochrannými prostředky a po dohodě i pracovním nářadím. Operativně je možné měnit jejich počty ze dne na den směrem nahoru i dolů. V případě nespokojenosti je možná okamžitá výměna. To všechno v souladu s legislativou ČR. Služba hojně využívána zákazníky zejména z důvodů výhodné ceny a úspor mzdových nákladů až o 10%.

Temporary outsourcing

Služba podobná pronájmu pracovníků, ale s fixní hodinovou sazbou bez ohledu na den a počet hodin, které pracovník odpracuje. Vysoká flexibilita navýšení anebo snížení počtu požadovaných pracovníků v krátkém časovém období je rozhodujícím faktorem při rozhodování zákazníka zvolit tuto službu.

Other outsourcing

Jak napovídá samotný název, tato služba je využívána zejména zákazníky, kteří si nejsou jisti vytvořením stálé pracovní pozice a nevidí, jaký bude mít pro firmu přínos. Je to spojení služeb Temporary help a Recruitment. Bez nutnosti zaměstnat uchazeče ověříte jeho pracovní schopnosti a návyky. V případě, že Vám vyhovuje, stane se Vaším zaměstnancem. Tato služba eliminuje riziko přijetí nevhodného zaměstnance. Zachováte si flexibilitu temporary help a ušetříte složité hledání a výběr vhodných zaměstnanců.

Jak to vše funguje

 

 

Máte zájem o naše služby?

Kontaktnujte naše oddělní, spojíme se sVámi a nábídneme řešení na míru